Pozycja Niemiec w polskim handlu usługami coraz słabsza

Pozycja Niemiec w polskim handlu usługami słabnie między innymi ze względu na niewielki wzrost sprzedaży usług związanych z podróżami – wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. To druga co do wartości kategoria usług w naszym eksporcie na ten rynek.

„Skutkiem znacznego wzrostu eksportu było powiększenie nadwyżki Polski w handlu usługami o blisko 21 proc., do rekordowego poziomu 92 mld zł. Przyrost dodatniego salda odnotowano w handlu z większością głównych partnerów handlowych, szczególnie wyraźny w relacjach z Niemcami, Holandią, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią” – czytamy w najnowszym wydaniu „Tygodnika Ekonomicznego PIE”.

Eksperci instytutu zwrócili uwagę, że 2018 r. był kolejnym rokiem wyraźnego wzrostu obrotów polskiego handlu usługami. „Wartość usług świadczonych przez polskie firmy nierezydentom (eksport) wzrosła o 13,5 proc., przekraczając 250 mld zł, natomiast wartość usług nabytych od podmiotów zagranicznych (import) zwiększyła się o 9,7 proc., do ponad 158 mld zł” – napisali.

Polski handel usługami, podobnie jak towarami, koncentruje się na krajach Unii Europejskiej – w 2018 r. na UE przypadało 69,5 proc. eksportu i 79,3 proc. importu – zaznaczył PIE. Dodał, że głównym partnerem Polski, z udziałami odpowiednio 22,7 proc. i 21,5 proc., były Niemcy. „W ostatnich latach handel usługami z tym krajem rozwijał się jednak mniej dynamicznie niż ogółem, co przełożyło się na systematyczny spadek ich znaczenia, szczególnie w eksporcie, o 1,5 pkt. proc. w ciągu pięciu lat” – zaznaczyli.

Według analityków PIE istotny wpływ na poziom eksportu do Niemiec miał słaby wzrost sprzedaży usług związanych z podróżami (4,2 proc. średniorocznie w latach 2014-18), będących drugą co do wartości kategorią usług w polskim eksporcie do tego kraju. „Jednocześnie utrzymywał się stosunkowo silny wzrost dwóch pozostałych ważnych kategorii usług – transportowych i tzw. pozostałych usług biznesowych (wzrost po kilkanaście procent średniorocznie)” – wskazali.

Największe wzrosty, jak przypomniał PIE, notował eksport usług komunikacyjnych, informatycznych i informacyjnych, a także usług, których dotychczasowe znaczenie w eksporcie do Niemiec było marginalne. W imporcie najszybciej rosła wartość pozostałych usług biznesowych (średniorocznie o ok. 11 proc.), głównie technicznych, doradztwa gospodarczego i w zakresie public relations – dodano.

„Usługi te, wraz z usługami związanymi z podróżami i usługami transportowymi (wzrost średnioroczny o kilka procent), stanowiły główne kategorie usług importowanych z Niemiec. W ostatnich latach wyraźny był natomiast spadek importu usług budowlanych i finansowych, o niewielkim udziale w imporcie z tego kraju” – wyliczyli analitycy PIE.

Zwrócili uwagę, że spadkowi znaczenia Niemiec towarzyszył wzrost znaczenia drugiego partnera handlowego Polski – Wielkiej Brytanii. W latach 2014-18 jej udział w polskim handlu usługami zwiększył się w eksporcie o 1,1 proc., do 7,5 proc., natomiast w imporcie – o 0,3 pkt. proc., do 8,2 proc. – zaznaczyli.

Ich zdaniem w związku z brexitem można się jednak spodziewać przynajmniej przejściowego ograniczenia handlu usługowego z Wielką Brytanią. „Mogłoby to oznaczać wzrost znaczenia innych krajów, z którymi handel rozwija się ostatnio najbardziej dynamicznie, w szczególności Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Holandii w eksporcie oraz Irlandii w imporcie” – podsumowano.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think-tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.

źródło: 

 PAP

You May Also Like

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *